Jęczmień ozimy

Zupełnie normalnym wydaje się to, iż każdy obsiewający pole chcą uzyskiwać wysokie efekty....

Pszenica ozima

Całkiem powszechnym wydaje się sytuacja, że każdy uprawiający grunt rolny pragą uzyskiwać ...